Drone voor beginners

Wat is een drone

Kortgezegd is een drone een onbemand luchtvaartuig. Normaliter wordt een drone op afstand bediend, hoewel er ook modellen zijn die vooraf met een route worden geprogrammeerd. Oorspronkelijk werden drones met name voor militaire doeleinden gebruikt. De drone heeft dan vaak de vorm van een klein vliegtuig zonder cockpit. Voor niet-militair gebruik hebben drones meer de vorm van een helikopter, met 2 of meer horizontale propellers.

Waar worden drones voor gebruikt

Drones worden door militairen onder meer ingezet voor spionage. Daarvoor zijn ze uitgerust met camera’s. Drones met camera’s worden nu ook door organisaties, bedrijven en hobbyisten gebruikt. Snel vliegen is dan geen doel. Men wil van objecten heldere beelden maken. Dat kan zijn met een foto- en/of videocamera. De beelden worden onder meer gebruikt voor het maken/detalleren van landkaarten, opsporing, inspectie van constructies en leidingen, en meer. Hobbyisten gebruiken drones om beelden vast te leggen, maar vergelijkbaar met andere hobby’s vindt men het in de lucht houden van een drone gewoonweg leuk. Daar hoort ook bij het onderhouden van de drone, personaliseren en delen van ervaringen met andere drone hobbyisten.

Aanbod drones

Het aanbod van drones gaat van modellen van nog geen honderd euro tot een paar duizend euro. De prijs hangt naast de kwaliteit af van de functionaliteit die wordt geboden. Daarbij praten we onder meer over:

 • barometer
 • koppeling afstandsbediening met mobiele telefoon
 • headless mode, waarbij de drone de oriëntatie bij opstijgen onthoudt
 • GPS
 • hoogtemeter
 • meekijken op het scherm van de afstandsbediening
 • drone keert op commando terug naar vertrekpunt
 • met welke windsnelheid kan nog worden vliegen
 • vision positioning system (VPS), waarmee de positie tot de bodem wordt bepaald
 • sensoren voor obstakeldetectie
 • vliegen van een vooraf geprogrammeerde route
 • vliegsnelheid
 • vliegbereik

Zeker bij een drone voor beginners zal je een subset van die functionaliteiten tegenkomen.

Keuzecriteria

Zoals met de keuze van een mobiele telefoon bepaal je je keuze op basis van overwegingen als:

 • wat wil je met het apparaat doen
 • welke functionaliteit moet minimaal worden geboden
 • hoeveel geld wil je er aan uitgeven
 • welke kwaliteit van beelden wil je
 • welke service en garantie biedt de leverancier
 • soliditeit
 • gemak van besturen

Maar ook specifiek

 • wil je filmen of alleen foto’s maken
 • hoe belangrijk zijn snelheid en vliegbereik
 • gemak van besturen

Voor een drone voor beginners speelt de vraag mee of je het echt leuk gaat vinden om een drone te laten vliegen. Ook heb je nog geen ervaring en dus is kans wat groter dat de drone verloren gaat, dan wanneer je wel de nodige ervaring zou hebben. De kwaliteit van de beelden die een drone opneemt, hangt niet alleen van de camera af, maar ook de stabiliteit van de drone. Die hangt met name af van het aantal propellers, aanwezigheid van een versnellingsmeter, een gyroscoop en een zogenoemde gimbal. Met een gimbal kan de camera onafhankelijk van de drone bewegen en worden trillingen van de camera gecorrigeerd. Drones met een GPS zijn gemakkelijker te besturen dan zonder. Ook sensoren voor obstakeldetectie maken het met name voor een drone voor beginners gemakkelijker om die te besturen.

Budget

We nemen hier aan dat je voor een drone voor beginners maximaal 500 euro wilt uitgeven. Voor die prijs kan je een drone krijgen, die beschikt over GPS, de mogelijkheid dat de drone terugkeert naar het vertrekpunt, een scherm om mee te kijken, een hoogtemeter en een gimbal. Deze functies zijn zeer nuttig om te hebben, maar verder zal de keuze van een drone afhangen van wat je zelf belangrijk vindt. Obstakeldetectie krijgen voor die prijs, wordt echter moeilijk. Afgezien van dat laatste kan je met minder dan 500 euro zeker een goede drone voor beginners kopen. Voorbeelden van drones van onder de 500 euro zijn: